இடுகைகள்

மே, 2015 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

எழுதுபவரும், வாசகரும்

KOMALIMEDAI: மேலோட்டமான ஊடகமனிதர்கள்

மேலோட்டமான ஊடகமனிதர்கள்

லட்சியவாதங்களின் நொறுங்கல்

சிறிதேனும் கடவுளாகலாம்

தேதியிடா குறிப்புகள்

வானமே கூரை

வக்கிரத்தின் அளவீடு எது?

கூலி ஆட்கள் எங்கே போனார்கள்?

திசை தேடி....

ஏத்துடா மெழுகுவத்திய!

எதுவேண்டுமானாலும் செய்யுங்கள்

தேடலும் தேடல் நிமித்தமும்

நான் ஏன் விவசாயம் செய்யமாட்டேன்?

இந்தியர்களை இணைப்பது எது?

பெத்த கண்ணு பேரழகி!

தயிர்சாதம்

களமாடுவோமா தோழா

மம்மி மெஸ்

மூவ் பண்ணுப்பா உள்ள

சில்லறை முறிப்பது எனும் கலை

திட்டமிடல்கள் உடைகின்ற காலம் இது