இடுகைகள்

மார்ச், 2021 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

பெண்களை தலைவராக கொண்டுள்ள நாடுகள் சிறப்பான வளர்ச்சியையும் பாதுகாப்பையும் பெற்றுள்ளன! - அனிதா பாட்டியா

பெண்கள் மீதான அத்துமீறலுக்கு உதவுகிறதா ஹோலி பண்டிகை?

பெண்கள் குழந்தை பெற்றுக்கொண்டு வீட்டு வேலைகளை செய்யவேண்டும் என்பது மூடநம்பிக்கை! பேராசிரியர் லிண்டா ஸ்காட்

தலைநகரான டெல்லியை சட்டங்களால் குதறும் மத்திய அரசு! - மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசு ஊதாசீனப்படுத்தப்படும் வரலாற்று களங்கம்!

மருத்துவத்தை மக்களுக்காக மாற்ற முயன்றதற்காக பழிவாங்கப்படும் சிறந்த மருத்துவன்! - டாக்டர் ரொமான்டிக் - முதல் பகுதி - கொரியா

பொதுமுடக்க காலத்தில் வாசிக்கப்பட்ட முக்கியமான நூல்கள்! - வாசிக்கலாம் வாங்க

உண்மையான காதலைத் தேடும் பயணம்! - காதலை மூழ்கடிக்குமா காமம்?

எளிதாக கிடைக்கும் பிளாஸ்டிக்!

இன்ஸ்டன்டாக இயர்பட்ஸ் மூலமே மொழிபெயர்க்க முடியும்! மார்ஸ் இயர்பட்ஸ்

உண்மைக் காதலை பெண்ணின் உடலில் தேடும் விந்து முந்துதல் பிரச்னை கொண்ட இளைஞன்! - ஹே பிரபு - 2 தமிழ்